Loopgroep Arnhemia hecht veel waarde aan de bescherming van persoons-gegevens. Via deze richtlijnen willen we op een heldere manier informatie geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden en van deelnemers aan de jaarlijkse hardloopwedstrijd ‘de Warnsborncross’ omgaan.

Loopgroep Arnhemia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy richtlijnen
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door loopgroep Arnhemia dan staan wij u als bestuur graag te woord.

Beknopte ledenlijst op de website

De beknopte ledenlijst is na inloggen op de website www.loopgroep-arnhemia.nl als pdf beschikbaar. De website is secure (https)
Op deze beknopte ledenlijst staan

 • Voornaam achternaam
 • Adres, postcode, plaats
 • Vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer,

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt gevraagd of leden op deze lijst willen staan. Na beëindiging van het lidmaatschap worden zij binnen zes maanden van deze lijst gewist.

Uitgebreide ledenlijst

De uitgebreide ledenlijst is voor bestuursleden en trainers als Excel beschikbaar en wordt maandelijks per mail door de ledenadministratie verzonden. Op deze uitgebreide ledenlijst staan

 • Geslacht, voornaam, achternaam
 • Adres, postcode, plaats
 • Vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer
 • Mailadres
 • Kennis van BHV, EHBO, reanimatie
 • Telefoonnummer en naam ‘thuisfront’ in geval van calamiteiten
 • Geboortedatum

Oud bestuursleden wordt bij het opzeggen van het bestuurslidmaatschap verzocht alle Excel documenten te verwijderen. Alleen de ledenadministratie behoudt oude Excel formulieren om oud leden bij een jubileum of reünie te kunnen uitnodigen. Mocht een lid hier bezwaar tegen hebben dan zal de ledenadministratie ook deze verwijzing verwijderen.

Bij de aanmelding geeft een lid aan of hij/ zij ermee akkoord gaat dat de gegevens worden gebruikt voor

 • het informeren van leden over activiteiten van de vereniging
 • het controleren van contributiebetaling

Financieel overzicht

Het financieel overzicht (Excel) van betalingen van leden bevat

 • Voornaam, achternaam
 • Rekening nummer of nummers (maximaal 2)
 • Betalingen per maand

Het financieel overzicht kan worden ingezien door de kascommissie en bestuursleden. Het wordt buiten de penningmeester om niet verder verspreid.

Aankondigingslijst Warnsborncross

Informatie over datum, plaats en kosten van de Warnsborncross wordt alleen per mail verstuurd aan voormalig deelnemers aan de Warnsborncross met enkel het doel hen te attenderen op nieuwe deelname in dat jaar. De mail bevat verder geen ander marketing uitingen. Deelnemers geven door het invullen van hun mailadres toestemming tot het versturen van deze mailing. Bij elke mailing staat aangegeven hoe oud deelnemers van deze lijst kunnen worden gewist.

Woensdag 16 mei werd ter ere van het 15-jarig bestaan van Dudok het "Runfest Dudok15" georganiseerd. Een hardloopevenement ( geen wedstrijd) door 15 karakteristieke gebouwen van Arnhem (o.a. als Rozet, Focus Filmtheater, Artez, Alliander en Luxor Live!) heen. Na afloop nog gezellig naborrelen bij Dudok.

Lydia, Stephanie, Sheila, Mallory, Pieternel, George en Ronald

 

Tijdens de Ledenvergadering is aangegeven dat we als vereniging twee loopevenementen willen promoten. Hiervoor is een enquête uitgezet waarop 35 reacties zijn binnengekomen (waarvoor dank!).

De twee loopjes waar de meeste animo voor was zijn:

 1. Bedriegertjesloop (Rozendaal)
 2. Hoge veluweloop ( NP de Hoge veluwe, ingang Otterlo)

 

teekNu het zomerseizoen weer begonnen is en we dus de bossen weer induiken is informatie over teken wel handig.

In heel Nederland komen teken voor. Zij worden actief als de temperatuur boven de 8 graden Celsius komt. Een tekenbeet kan leiden tot de ziekte van Lyme. De meeste mensen worden gebeten tussen maart en oktober. Let dus goed op wanneer u de natuur in gaat tijdens het komende zomerseizoen.

Teken lijken op kleine spinnetjes. Door het bloed dat ze opzuigen, zwellen ze op tot een soort bolletje. Jonge teken zijn waarschijnlijk de belangrijkste overbrengers van besmettingen bij de mens. Zij worden gemakkelijk over het hoofd gezien omdat ze niet groter zijn dan een speldenkop.
Teken leven in hoog gras en struikgewas van bossen, duinen, weilanden, heidegebieden, parken én tuinen. Vooral in struiken en gras tot ongeveer anderhalve meter boven de grond. Van daaruit hechten ze zich aan passerende dieren en soms aan mensen.

Een groep van negen Arnhemianen nam 1 januari deel aan de traditionele Nieuwjaarsduik in de Rijkerswoerdse Plassen. Onder een stralende zon stonden de 140 deelnemers klaar voor de start met het hoofd lekker warm verstopt onder een Unox muts. De vrij harde wind maakte de
gevoelstemperatuur echter verre van aangenaam.

Het mooie van Johan’s zondagslopen bestaat uit de verrassing van wat er nu weer aan zijn creatieve brein is ontsproten en de zekerheid dat je aan het eind een beker warme chocolademelk krijgt. De loop op 12 november stond in het teken van de hoogteverschillen van Arnhem. Niet zomaar een beetje heuvel opsjouwen, maar kadaster approved. 

Zondagochtend, 1 oktober, Arnhem Zuid. Op een slaperige stationnetje waar de trein anders nog hooguit twee reizigers oppikt, kwamen nu van alle kanten Arnhemianen opduiken; te fiets, met de auto. Nee, niet hardlopend; dat werd even ‘gespaard’ voor Breda.

Daar aangekomen gingen we naar het inschrijfbureau in het stadhuis. De organisatie van de loop was prima; zo konden we na het wisselen van afstanden, het wisselen van startvakken en het toch-nog-even bijhalen van extra startnummers relaxed koffie drinken of een zonnebril bemachtigen van een of ander vaag accountantskantoor.

Subcategorieën

Hieronder is een overzicht van de foto's die gemaakt zijn van/voor Loopgroep Arnhemia.