Loopgroep Arnhemia hecht veel waarde aan de bescherming van persoons-gegevens. Via deze richtlijnen willen we op een heldere manier informatie geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden en van deelnemers aan de jaarlijkse hardloopwedstrijd ‘de Warnsborncross’ omgaan.

Loopgroep Arnhemia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy richtlijnen
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door loopgroep Arnhemia dan staan wij u als bestuur graag te woord.

Beknopte ledenlijst op de website

De beknopte ledenlijst is na inloggen op de website www.loopgroep-arnhemia.nl als pdf beschikbaar. De website is secure (https)
Op deze beknopte ledenlijst staan

 • Voornaam achternaam
 • Adres, postcode, plaats
 • Vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer,

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt gevraagd of leden op deze lijst willen staan. Na beëindiging van het lidmaatschap worden zij binnen zes maanden van deze lijst gewist.

Uitgebreide ledenlijst

De uitgebreide ledenlijst is voor bestuursleden en trainers als Excel beschikbaar en wordt maandelijks per mail door de ledenadministratie verzonden. Op deze uitgebreide ledenlijst staan

 • Geslacht, voornaam, achternaam
 • Adres, postcode, plaats
 • Vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer
 • Mailadres
 • Kennis van BHV, EHBO, reanimatie
 • Telefoonnummer en naam ‘thuisfront’ in geval van calamiteiten
 • Geboortedatum

Oud bestuursleden wordt bij het opzeggen van het bestuurslidmaatschap verzocht alle Excel documenten te verwijderen. Alleen de ledenadministratie behoudt oude Excel formulieren om oud leden bij een jubileum of reünie te kunnen uitnodigen. Mocht een lid hier bezwaar tegen hebben dan zal de ledenadministratie ook deze verwijzing verwijderen.

Bij de aanmelding geeft een lid aan of hij/ zij ermee akkoord gaat dat de gegevens worden gebruikt voor

 • het informeren van leden over activiteiten van de vereniging
 • het controleren van contributiebetaling

Financieel overzicht

Het financieel overzicht (Excel) van betalingen van leden bevat

 • Voornaam, achternaam
 • Rekening nummer of nummers (maximaal 2)
 • Betalingen per maand

Het financieel overzicht kan worden ingezien door de kascommissie en bestuursleden. Het wordt buiten de penningmeester om niet verder verspreid.

Aankondigingslijst Warnsborncross

Informatie over datum, plaats en kosten van de Warnsborncross wordt alleen per mail verstuurd aan voormalig deelnemers aan de Warnsborncross met enkel het doel hen te attenderen op nieuwe deelname in dat jaar. De mail bevat verder geen ander marketing uitingen. Deelnemers geven door het invullen van hun mailadres toestemming tot het versturen van deze mailing. Bij elke mailing staat aangegeven hoe oud deelnemers van deze lijst kunnen worden gewist.